Testování HaPV

 

Jelikož jsem měla podezření, že bych mohla mít toto onemocnění v chovu, které se naštěstí ani po půlroční pauze v chovu nepotvrdilo a vzhledem k nedostatku informací o tomto viru... Rozhodla jsem se vypracovat Bakalářskou práci na téma:

Hamster Polyoma Virus (HaPV) u křečků syrských.

Cílem bakalářské práce bude vypracovat kompletní literární studii, zabývající se polyoma virem u syrských křečků. Důraz bude kladen zejména na ekologické a genetické faktory, mající vliv na výskyt tohoto viru. Dále bude zpracována otázka metod pro diagnostiku viru u jedince a zpracování chovatelských pravidel pro zabránění nákazy tímto virem u populace v chovu a u potomků jedinců - nositelů mutace.

Práce je zatím vedena pouze jako literární rešerže. Samozřejmě budu během zpracování bakalářky analyzovat slíbené vzorky, ale výsledky bychom si nechali do případné diplomky. Jelikož je prý lepší slíbit do bakalářky jen rešerši, pokud bychom něco nestíhali nebo se vyskytly nějaké problémy.

 

Uvítám tedy jakoukoliv pomoc v podobě např. pokud máte nějaké články navíc, které zatím nemám, poskytnutí fotografíí nemocných křečků (samozřejmě uvedu autora fotografie), zapůjčení křečků k testování apod. Za jakoukoliv pomoc předem moc děkuji.

 

Informace o slíbeném testování doplním hned jak zjistím podrobnosti. Má konzultantka je na mateřské dovolené a když je náhodou ve škole tak se zatím úspěšně míjíme...