Český křeččí klub

 

Více se dozvíte na jeho oficiálních stránkách https://ceskykrecciklub.cz/
Zde uvádím pouze pár důležitých informací.

 

Český křeččí klub vznikl dne 1.1.2009. Mezi zakládající členy patří Jana Svobodová, Roman Svoboda a Viera Neizerová. Sídlem sdružení je: Petýrkova 1946/10, 148 00 Praha 4 - Chodov. Cílem Českého křeččího klubu je sdružovat chovatele a milovníky křečků a křečíků, pořádat výstavy, všestranně propagovat zásady správného a zodpovědného chovu a vzdělávat členy sdružení i veřejnost zejména v oblasti chovu a genetiky.

Český křeččí klub je neziskovou organizací. Jeho příjmy tvoří členské příspěvky, dary, dotace a granty a případné příjmy z doplňkové hospodářské činnosti, realizované výhradně v rámci naplňování cílů sdružení (např. prodej propagačních předmětů s obrázky křečků a křečíků apod.). Veškeré příjmy budou používány na činnost sdružení v souladu s cíli sdružení.

Členem sdružení může být každá fyzická osoba, která je majitelem či chovatelem křečků a křečíků, a dále i fyzické osoby, které mají zájem o chov těchto zvířat.

 

Členství

Členové Českého křeččího klubu smějí vydávat klubové průkazy původu všem svým křečkům a křečíkům. Prázdný a vyplněný vzor obdržíte e-mailem po přijetí do našeho klubu. Dále budou mít výhodnější ceny při kupování reklamních předmětů a publikací a při vystavování zvířat a dalších akcích klubu. Některých akcí se budou smět zúčastnit pouze členové klubu.

Pokud se chcete stát členy Českého křeččího klubu, více info získáte zde: https://ceskykrecciklub.cz/czech/ckk.htm

 

 

Kalendář výstav

 

18.5.2013 6. mezinárodní výstava ČKK Praha
28.9.2013 7. mezinárodní výstava ČKK Praha
 

 

Výstavy obecně

Výstavy ČKK se řídí Výstavním řádem ČKK a Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení křečků a křečíků ČKK. Český křeččí klub plánuje pořádat pravidelné výstavy 2x ročně. Zúčastnit se mohou jak členové ČKK, tak i nečlenové. Všechny výstavy ČKK jsou otevřené veřejnosti. Účelem našich výstav je především seznámit veřejnost s chovem křečků a křečíků, s jejich jednotlivými druhy a povzbudit zájem o jejich chov a držení. Na našich akcích bude možnost přihlásit se do našeho klubu. Na našich výstavách bude umožněn i prodej křečků a křečíků + příslušenství. 

Více info zde: https://ceskykrecciklub.cz/czech/ckk.htm

 

(Vše na této stránce je převzato z oficiálního webu www.ceskykrecciklub.cz)